Tel: 035-171630

     

Kvalitet

Vi har under en längre tid arbetat efter ISO 9001:2008 men för att ta ytterligare ett steg framåt i vårt kvalitetsarbete kommer vi under 2017 få certifieringen ISO 9001 och ISO 14001. 

I stort sett är alla våra samarbetspartners ISO-certifierade.​

Industrivägen 3 SE 

30241 Halmstad, Sweden 

E-post: info@stalprod.se